Dlhodobé pravidelné investovanie je najlepšia forma budovania majetku bez toho aby ste sa museli zadĺžiť. A investovanie robí dostupným pre bežných ľudí, už od 10€ mesačne.

Pri investovaní do podielového fondu nakupujete podielové jednotky, ktorých hodnota je denne aktualizovaná. Táto hodnota vyplýva z celkovej hodnoty majetku vo fonde, ktorý sa skladá z vopred zadefinovaných cenných papierov (akcie, dlhopisy), hotovosti, komodít alebo ich pozmenených foriem = derivátov (opcie, forwards, futures, swapy) a 1 podiel je pomer celkovej hodnoty fondu oproti počtu podielov.

Majetok vo fonde spravuje správca a je uschovaný u depozitára. Jeho majiteľmi sú ale podielnici a keby sa so správcom alebo depozitárom niečo stalo (napr. zbankrotuje), tak ho iba vymenia. Tak isto ako keď majitelia bytov „podielnici“ vrámci spoločenstva sa dohodnú, že ich panelák „podielový fond“ v ktorom sa ich byty „majetok podielnika“, s rôznou rozlohou m2 „podielová jednotka“ nachádzajú, zmenia správcu „správca“ ale ich panelák a byty „majetok“ fungujú ďalej.

A ako si správne vybrať?

Pri výbere do ktorých fondov investovať a cez akú spoločnosť sú najdôležitejšie tieto faktory:

Diverzifikácia = rozloženie rizika … A to tak, že investujete do viacerých odvetví, ideálne takých ktoré sú pre ľudstvo nevyhnutné a budú tu vždy (napr. financie, voda, odpad, energetika, jedlo, pokrokové technológie). Zároveň investujete vo viacerých krajinách, tak aby ste rozložili geografické – čiže politické, meteorologické, vojenské … riziká.

Alokácia = Podľa dĺžky investičného horizontu si nastavíte percentuálne rozloženie medzi jednotlivé investičné nástroje (napr.: 80% akcie, 12% dlhopisy, 4% komodity, 2% špekulatívne a trendy investície, 2% hotovosť). Následne ak niečo vyrastie, tak časť toho odpredáte a dokúpite ostatné investičné nástroje tak aby ste dostali svoj nastavený pomer. Ak niečo naopak klesne, tak odpredáte inú investíciu a dokúpite tú, ktorá je v poklese. – Toto za Vás bude robiť správca fondu, ktorého podiely sa rozhodnete nakupovať. Dôležité si je vybrať práve taký fond, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Poplatky = Čím sú väčšie tým menej peňazí, ktoré správcovskej spoločnosti pošlete bude reálne zainvestovaných. To ale neznamená, že najmenšie poplatky znamenajú najlepšiu investíciu. Skutočná hodnota investičného poradenstva spočíva v celkovom výsledku investovania, čiže sa ju dozviete až na konci investičného horizontu, ak vytrváte. A ak sa klient stane vďaka kvalitne nastavenému portfóliu finančne nezávislý, alebo ak dosiahne lepší výsledok ako pôvodne očakával, rozhodne to má svoju cenu, ktorú by mal byť za to ochotný zaplatiť. Dobrý sprostredkovateľ žiadne poplatky nezamlčuje, hovorí o nich otvorene a vysvetlí prečo sú nastavené práve tak ako nastavené sú.

Dane = Existujú investície, vďaka ktorým si vieme znížiť základ dane. A tiež existujú investície, ktoré sú za určitých okolností (napr. určitého minimálneho investičného horizontu) oslobodené od dane z výnosu. Je veľký rozdiel ak zarobíte na svojej investícii napr. 50000€ a  musíte z toho odviesť 19% daň a keď ju odviesť nemusíte.

Dedičnosť = Investície, tak isto ako každý majetok podliehajú v prípade smrti dedičskému konaniu, ktoré býva spojené s nemalými poplatkami. Poznáme ale možnosti ako investovať tak aby sa tomu pozostalý, vďaka inštitútu oprávnenej osoby vyhli. Ak chcete niekomu niečo zanechať, tak dobre nastavené investičné životné poistenie, kde do podielových fondov investujete cez poisťovňu, s minimálnym poplatkom, ktorý dokáže sprostredkovateľ ovplyvniť je ideálna možnosť.

Ochrana pred exekučným konaním = Investičné životné poistenie, resp. investície, ktoré máte v tomto nástroji takisto nemôže zablokovať exekútor. A to isté sa týka 2.piliera, z ktorého sa ale nedá kedykoľvek žiadať o výplatu časti investície šekom.

Mena = Menové riziko veľmi ovplyvňuje investície a odporúča sa investovať do fondu, ktorý je vedený v takej mene, akú budete po výbere potrebovať. Napríklad ak investujete na dôchodok a pracujete napríklad vo Švajčiarsku, ale ste si istý, že dôchodok budete tráviť na slovensku, tak by ste mali investovať do fondov, ktoré sú vedené v eurách. Ak si krátkodobo odkladáte peniaze na kúpu nehnuteľnosti v zahraničí, tak by ste mali investovať do konzervatívneho fondu vedeného v takej mene aká je v tom štáte v ktorom chcete nehnuteľnosť kúpiť. … Atď

A nakoniec to najdôležitejšie: Začnite investovať, hľadajte informácie, zlepšujte sa v tom a nikdy neprestaňte! Výsledok stojí za to 🙂

Zdieľajte článok s ostatnými
späť na články