Podielové fondy sú ideálna forma dlhodobého investovania. Pri výbere fondov si treba dať pozor na dostatočnú diverzifikáciu, správnu alokáciu, rizikovosť či vhodný investičný horizont. Všetko sa odvíja od toho aký ste investor a ako pristupujete k jednotlivým zmenám a situáciám na trhu. Takisto sa celkový výsledok odvíja od priaznivosti poplatkovej štruktúry investície, či daňovej povinnosti z výnosov.

Naši skúsení sprostredkovatelia Vám na základe dôkladnej analýzy odporučia vhodnú investíciu pre Vás. A vysvetlia Vám všetko čo sa s Vašimi peniazmi bude diať, od kedy ich pošlete od seba aby zarobili ďalšie peniaze, až po moment kedy sa k Vám vrátia.

FinCare Services Investing Strategies:

Agresive (29,1% p.a. za posledných 10 rokov) Strategy je určená pre investorov s najväčšou znášanlivosťou rizika a odolnosťou voči kolísaniu hodnoty ich investície. Táto stratégia je zameraná na čo najvyšší výnos bez ohľadu na riziká. Majetok je umiestnený v akciových fondoch, v rôznych menách a prevažne v technologických spoločnostiach.

Dynamic (22,51% p.a. za posledných 10 rokov) Strategy sa líši od FinCare Agresive Strategy tým, že investuje iba do etf fondov vedených v eurách, ktoré sú ale rovnako zamerané ako pri FinCareAgresive Strategy. Teda na čo najvyšší výnos.

Diversificated (12,77% p.a. za posledných 10rokov) Strategy je určená pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť zaujímavý výnos pri prijateľnej miere rizika. Dá sa povedať, že pre skúsených investorov je to „konzervatívna“ stratégia s nadštandardným výnosom. „Konzervatívna“ v úvodzovkách pretože v skutočnosti investuje do akciových etf fondov. Ale spôsobom, ktorý výrazne znižuje mieru rizika. A to tak, že investícia je rozložená do viacerých odvetví, ktoré sú z dlhodobého hľadiska pre človeka nepostrádateľné (jedlo, voda, odpadové hospodárstvo, technológie, financie, energie, stavebníctvo, bývanie, telekomunikácie, starostlivosť o zdravie, starostlivosť o seniorov …). Zároveň eliminuje menové riziko tým, že investuje výhradne do fondov vedených v eurách. A takisto dbá na zíženie miery lokálnych politických a prírodných rizík tým, že investuje do fondov, ktoré alokujú majetok rovnomerne po celom svete.

Renting (4,29% p.a. za posledných 10 rokov) Strategy je určená na vyplácanie renty z naakumulovaného majetku. Odporúčame do tejto stratégie postupne presúvať časť majetku aspoň 5 rokov pred plánovaným začiatkom vyplácania renty. Stratégia je nastavená na žiadne, resp. minimálne kolísanie a kontinuálny rast investície. Tým pádom je vhodná aj pre investorov s nízkou mierou odolnosti voči riziku a kolísaniu ich investície. Majetok je podľa tejto stratégie investovaný do dlhopisových fondov, ktoré nakupujú štátne dlhopisy a dlhopisy renomovaných spoločností. Rating štátov a firiem sa pohybuje v rozpätí AAA až B. Ďalej sa podľa tejto stratégie nakupujú spoločnosti, ktoré vlastnia a prenajímajú nehnuteľnosti so stratégiou zameranou na kontinuálny rast bez poklesov.

Properties (10,78% p.a. Za posledných 10 rokov) Strategy je určená pre investorov, ktorí veria, že nehnuteľnosť je tá najlepšia investícia ale nemajú desiatky až stovky tisíc voľných eur na jej nákup alebo výstavbu. A ani sa nechcú starať o jej technický stav, obsadenosť či predaj a všetko čo s vlastníctvom alebo výstavbou nehnuteľností súvisí. Podľa FinCare Properties Strategy sa investuje do podielových fondov, vedených v eurách alebo usd, ktoré nakupujú stavebné firmy, spoločnosti vlastniace a prenajímajúce logistické parky, výrobné areály alebo rezidenčné a rekreačné nehnuteľnosti. Alebo do podielových fondov, ktoré takéto nehnuteľnosti developujú a predávajú alebo vlastnia a prenajímajú sami. A to hlavne na európskom a americkom trhu.

Green (0,88% p.a. Za posledných 10 rokov) Green Strategy je určená pre investorov, ktorí chcú podporiť rozvoj zelených energií (voda,slnko, vietor), ekologických technológií, odpadové hospodárstvo, klimatologický výskum a výskum inteligentných miest (tzv. smart cities). Viac ako na výnos sa zameriava na prínos v oblasti ekológie a udržateľnosti.

Individual Strategy je stratégia, ktorá je upravená podľa individuálnych predstáv a potrieb klienta.

S investovaním je spojené riziko poklesu hodnoty investície a minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Potrebujete poradiť?

Odošlite nám správu a my vás budeme obratom kontaktovať.

    Máte nejaké otázky?

    Radi vám pomôžeme

    Kontaktujte nás
    Náš tím vám rád odpovie