Pohľadov na to ako správne poistiť existuje niekoľko. V tomto článku sa s vami podelíme o náš pohľad na túto tému.

Poistenie by malo slúžiť ako kvalitný základ finančnej stability a malo by vykrývať prípadné finančné straty spôsobené náhodnými udalosťami. V žiadnom prípade poistenie nie je prasiatko, do ktorého sa tlačia peniaze aby sa nám raz vrátili a už vôbec to nie je výherný automat, či dojná krava s očakávaným výnosom.

Poisťujeme si seba ako generátor príjmu alebo majetok, ktorý sme si za zarobené peniaze kúpili a nechceme oň prísť. Deti zas poisťujeme pre to, že keď sa im niečo stane, tak niektorý z rodičov kvôli nútenej starostlivosti o dieťa prichádza o príjem, alebo tú starostlivosť musí zabezpečiť inak a to zase stojí peniaze.

Ako prvé by sme vždy mali poistiť seba a až potom všetko ostatné.

A ako to správne nastaviť?

Najdôležitejšie je poistiť si riziká, ktoré spôsobujú najväčšie finančné straty (veľké riziká), čiže smrť v prípade, že máte rodinu alebo deti, invaliditu, trvalé následky úrazu a kritické choroby. A na aké sumy?

Smrť – Základ pre výpočet poistnej sumy tohto krytia by sme mohli odvodiť od toho či má človek deti, úver, nehnuteľnosť, resp. iný majetok (2. pilier, investície …). V prípade, že má poistená osoba dieťa, tak počet mesiacov do jeho ekonomickej aktivity (napr. 25r.) vynásobíme životným minimom, a to za každé dieťa zvlášť. Ak má poistený aj úvery, tak berieme do úvahy, či sú kryté majetkom a či tento majetok musí po jeho smrti pozostalým ostať alebo nie. Ak úvery nie sú kryté majetkom, tak je vhodné poistiť celú výšku úverov. Ak sú kryté majetkom a ten by musel po jeho smrti ostať pozostalým, takisto je vhodné poistiť celú výšku úverov. Ale ak sa môže po jeho smrti daný majetok predať, tak tieto úvery sa poisťovať na smrť nemusia. Všetky tieto sumy na konci výpočtu zrátame a v prípade, že sa jedná o manželov, tak ich rozdelíme takým pomerom akým prinášajú peniaze do rodinného rozpočtu. Poistnú sumu nastavíme klesajúcu, lebo je to lacnejšie a aj úvery v čase klesajú a majetok sa zhodnocuje. Ideálne je ak si človek ešte aj dlhodobo vytvára majetok pravidelným investovaním, čo rozoberáme v článku o investovaní do fondov. Poistnú dobu je vhodné nastaviť podľa splatnosti hypotéky, resp. až do dôchodkového veku.

Trvalé následky po úraze – v prípade trvalých následkov po úraze je dôležité aby si človek dokázal z poistného plnenia v prípade 100% následkov zabezpečiť nekonečnú rentu, ktorá mu vystačí na životné náklady. Čiže od životných nákladov odpočítame invalidný dôchodok a výsledok vynásobíme 12 a vydelíme 0,05, to je koeficient pre výpočet sumy, ktorú potrebujeme pri 5% zhodnotení aby sme dostali želanú rentu. Čiže ak niekto má životné náklady 1000€ – invalidný dôchodok 390€ je 610€. Na to aby sme mali mesačnú nekonečnú rentu 610€ pri zhodnotení 5% potrebujeme 610×12/0,05 = 146400€. Základná suma pre toto pripoistenie potom vyplýva z progresie, ktorú daná poisťovňa ponúka.

Kritické choroby – Pri tomto pripoistení by sme mohli povedať, že čím viac tým lepšie a výšku tohto poistenia by sme mohli obmedziť iba ochotou klienta platiť poistné. Cena liečby rakoviny, čo je najčastejšia kritická choroba. Môže vyjsť na 12000€ ale aj na 100000€ a nikto nevie, že či by ešte pár tisíc naviac zrovna nezahralo rolu v záchrane života.

Invalidita – Invalidita môže byť spôsobená úrazom alebo chorobou a poistné plnenie sa za tieto pripoistenia spočítavajú. Čím vyšší stupeň invalidity vznikne, tým väčšie plnenie poistený potrebuje. Keďže väčšinu invalidít spôsobujú práve kritické choroby tak poistnú sumu k.ch. môžme zahrnúť do výpočtu celkovej sumy potrebnej na dosiahnutie potrebnej nekonečnej renty z invalidity. Ak si poistený zo životnými nákladmi 1000€ poistil k.ch. na 40000€ tak, invaliditu môžeme poistiť na 35000€ (čiastočná invalidita) a 70000€ (úplná invalidita)

Ďalej poisťujeme stredné riziká:

Dlhodobá PN – Tak aby sme doplnili PN-ku vyplácanú sociálnou poisťovňou do výšky mesačných životných nákladov.

Denné odškodné po úraze – Tak aby sme vykryli výpadok príjmu spôsobený dĺžkou liečenia úrazu.

Ostatné riziká poisťujeme iba na základe požiadaviek klienta. Poisťovne majú rôzne pripoistenia od krytia chirurgických zákrokov, hospitalizácie, či liečby v zahraničí, atď ..

Nakoniec berieme do úvahy klientovu ochotu platiť za krytie vymenovaných rizík a tejto výsledné sumy prispôsobíme, pretože je lepšie byť poistený aspoň nejako ako nebyť poistený vôbec. Alebo naopak, keď sa chce niekto poistiť oveľa viac ako je postačujúce, tak v konečnom dôsledku mu v tom brániť nebudeme, lebo hodnota zdravia a života je nevyčísliteľná.

Všetky zmluvy životného poistenia a zdravia je vhodné pravidelne aktualizovať, pretože situácia poistenej osoby sa stále mení. Príjem sa zvyšuje alebo aj znižuje, ľudia sa ženia/vydávajú/rozvádzajú, rodia sa im deti, starnú, nadobúdajú alebo predávajú majetok … atď. a poistenie treba týmto zmenám prispôsobovať.

Pokiaľ ide o poistenie majetku o ktorý nechceme prísť, tak tam je to jednoduchšie. Poisťujeme na hodnotu majetku, ktorý chceme poistením chrániť. A keďže sa hodnota tohto majetku v čase mení, tak je tiež vhodné tieto zmluvy pravidelne aktualizovať.

Zdieľajte článok s ostatnými
späť na články