Čisté refinancovanie

Vyplatenie existujúceho úveru (hypotéky) novým úverom (hypotékou) bez navýšenia. Oplatí sa hlavne vtedy ak môžeš získať nižší úrok .

Príklad:
  Zostatok (€) Počet splátok Úrok (%) Splátka (€) Celkovo zaplatíš (€)
Hypotéka pred refinancovaním 100.000 288 1,69 373,77 107.645,76
Hypotéka po refinancovaní 100.000 288 1 341,35 98.308,8

Celková preplatenosť sa zníži o 9.195,63 €

KONSOLIDÁCIA

Zlúčenie viacerých úverov do jedného s výrazným znížením celkovej splátky a úsporou na celkovom preplatení. 

Príklad:
  Zostatok (€) Počet splátok Úrok (%) Splátka (€) Celkovo zaplatíš (€)
Hypotéka pred konsolidáciou 80.000 288 1,4 330,94  
Spotrebný úver pred konsolidáciou 10.000 72 7,9 174,84  
Leasing pred konsolidáciou 5.000 48 5,9 117,2  
SPOLU       622,98 113.524,8
1 úver po konsolidácii 95.000 276   394,06 108.760,56

Ak by klient polovicu z ušetrenej mesačnej platby investoval s priemerným ročným zhodnotením 7% po dobu 15 rokov, mal by tak k dispozícii ďalších + 36.491,13€.

V prípade záujmu vyplň dotazník a považuj za vybavené