FinCare - Dobrý dôchodok

Prvý, druhý a tretí pilier

Prvý pilier ti zabezpečuje štát prostredníctvom sociálnej poisťovne. Tí, ktorí dnes pracujú a platia odvody do sociálnej poisťovne, sa skladajú tým, ktorí pracovali v minulosti a dnes sú už na dôchodku. Vzhľadom k tomu, že dôchodcov pribúda a ďalších 30 rokov bude pribúdať ešte viac, sa zaviedol druhý a tretí pilier.

Druhý pilier funguje tak, že časť odvodov sa presmeruje do dôchodkových fondov, kde sa stávajú tvojím majetkom, ktorý sa zhodnocuje. To znamená, že ty zo svojej čistej výplaty nič platiť nemusíš. Stačí podpísať zmluvu o druhom pilieri (ak si zamestnaný alebo SZČO) a už šetríš (resp. investuješ).

Tretí pilier je o tom, že niečo si prispievaš ty sám a niečo ti prispieva tvoj zamestnávateľ ako bonus k výplate. Záleží od dohody so zamestnávateľom.


VLASTNÉ PILIERE

Ak patríš k tým, čo sa najradšej spoliehajú sami na seba, bude dobré si zabezpečiť ďalšie piliere nad rámec týchto troch. 

Dobrá investícia nikdy nie je zlá, jedine, že by bola, a čím skôr začneš, tým lepšie.